Leasing Nedir?
leasing-01Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.
Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenir.
Leasing yoluyla satın alınacak mal, kiracı tarafından belirlenir. Leasing süresi boyunca mülkiyet leasing şirketinde kalırken, malın kullanım hakkı kiracıya aittir. Sözleşmeye uygun şekilde kira bedellerini ödeyen kiracıya sözleşme süresi sonunda malın mülkiyeti sembolik bir bedelle devredilir.
Kimler Leasing Yapabilir?
Leasing’de genel olarak hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir, buna göre, her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları kiracı olabilirler.
Leasing' in Avantajları
 • %100 Finansman olanağı : Leasing ile , yatırım bedelinizi ayrıca, masraflarınızı da dahil ederek yatırımın tamamını, özkaynaklarınızı kullanmadan finanse edebilirsiniz.
 • Esnek ödeme planı : Kira ödemelerinizi nakit akışınıza göre, yatırımın verimliliğine ve ekonomik ömrüne uygun olarak planlanlayabilirsiniz.
 • Orta vadeli finansman : Leasing ile orta ve uzun vadeli finansman sağlayabilirsiniz.
 • Operasyonel kolaylık : Tüm yerli ve ithal satın alımlarınızda, Leasing firması, alımları sizin adınıza gerçekleştirir.
 • Vergi, resim ve harç muafiyeti : Leasing sözleşmeleriniz ve buna bağlı olarak vereceğiniz teminatlar tüm vergi, resim ve harçlardan muaftır.
 • Yatırımlarınız ile kiralarınızı karşılarsınız : Kiralarınızı yatırımlarınızdan gelecek karlarla geri ödersiniz.
 • İstikrarlı bir finansman yöntemi : Kira ödemeleriniz, sözleşme boyunca değişmeden aynı kalır, ödemeleriniz ekonomik dalgalanmalardan etkilenmez.
 • Sembolik bedelle mülkiyet devri : Kira süresi sonunda kiraladığınız malı sembolik bir tutar ile satın alırsınız.
 • Amortisman olanağı : Leasing ile yaptığınız tüm sabit kıymetler için amortisman sizin tarafınızdan ayrılır ve yeniden değerleme yapabilirsiniz.
Leasing Sözleşmesi için Şirketlerden Talep Edilen Evraklar
 • İmza sirküleri (orijinali veya noter tasdikli fotokopisi)
 • Ana sözleşme ve değişiklerini içeren tüm ticaret sicil gazeteleri (orijinal veya noter tasdikli)
 • Cari yıla ait ticaret sicil belgesi / faaliyet belgesi
 • İmza yetkililerinin nüfus cüzdan örnekleri veya noter tasdikli nüfus suretleri
 • İmza yetkililerinin muhtarlıktan alınmış ikametgah belgeleri
 • Vergi dairesinden son 3 yıllık bilanço ve gelir tabloları
 • Son mizan
 • Vergi levhası fotokopisi
Leasing Sözleşmesi için Şahıs Şirketlerden Talep Edilen Evraklar
 • İmza beyannamesi (orijinal – noterden)
 • Oda kayıt belgesi (orijinal – noterden)
 • İmza yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopileri
 • İmza yetkililerinin muhtarlıktan alınmış ikametgah belgeleri
 • Son 3 yıllık vergi dairesi tasdikli hesap hülasası
 • İşletme hesap özeti
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Tapu – Makina parkı fatura fotokopileri